De ulike pokervariantene

Til tross for at det finnes ulike måter å spille poker på er alltid det grunnleggende trekket ved spillet det samme. Målet er nemlig bestandig å få en hånd som er sterkere enn motspillerne ved å kombinere fem ulike kort, hvilke hender som er høyest er i de aller fleste variantene de samme. Det er altså snakk om ulike varianter av samme spill.

Den enkleste varianten er den der du får utdelt fem kort som alle skal holdes skjult for motspillerne dine. Denne versjonen gjør at det psykologiske aspektet ved spillet blir mye mindre fremtredende enn ved for eksempel Texas Hold’em. Ved at samtlige fem kort holdes skjult får spillet større karakter av gambling, og beregningene av sjansene dine blir mye enklere.

Texas Hold’em er en mer kompleks utgave. Her skal man kun holde to kort skjult for motstanderne. Disse to kortene skal kombineres med fem åpne kort som blir trukket fra toppen av kortstokken. Siden disse fem kortene er felles for alle spillere øker dette det beregnende og psykologiske aspektet ved spillet. I motsetning til varianten med fem skjulte kort kan man nemlig vurdere motspillernes oppførsel ut ifra hva det er en rimelig mulighet for at de skal ha på hånden ut ifra de fem åpne kortene.